Е-Лекције

Posted on Leave a commentPosted in Е - Лекције, Мултимедијални радови

Стручни предмети

Енергетска електроника Енергетка електроника 1. и 2. област

Исправљачи

Компоненте и претварачи

Питања за поправљање оцена

Основе електротехнике Временски константне струје
Основе телекомуникација Амплитудска модулација
Техничка документација Појам техничке

документације

Техничка документација Главни пројекат
Рачунарска графика и мултимедија – Сакач Ерна Избор лекција
Рачунарска графика и мултимедија – Неговановић Стојанка Избор лекција
Техничко цртање – Сакач Ерна Избор лекција

 


Matematika

Прва година Линеарна једначина
Талесова теорема
Друга година Експоненцијална функција
График функције sinus
График степене функције
Логаритамска функција I
Тригонометријски круг
Трећа година Једначина елипсе
Купа
Обртна тела
Површина лопте и њених делова
Ваљак
Запремина лопте и њених делова
Зарубљена купа
Четврта година Кубатура I
Квадратура

 

Школска слава – Свети Сава, 27.01.2015.

Posted on Leave a commentPosted in Галерија

Галерија фотографија са приредбе

« 1 од 14 »

Галерија фотографија са генералне пробе

« 1 од 16 »

Пето државно такмичење из мултимедија – Јун 2014.

Posted on Leave a commentPosted in Галерија
« 1 од 2 »

20. регионално такмичење ученика електротехничких школа

Posted on Leave a commentPosted in Галерија
« 1 од 2 »

Републичко такмичење из aутоелектрике и дијагностике, 05.04.2014.

Posted on Leave a commentPosted in Галерија
« 2 од 2 »

Када возиш, паркирај телефон!

Posted on Leave a commentPosted in Галерија
« 1 од 4 »

Школска слава – Свети Сава 2014.

Posted on Leave a commentPosted in Галерија
« 1 од 8 »