Dan škole, 16.05.2019.

Posted on Leave a commentPosted in Vesti, Galerija, Dan škole
« 1 od 4 »

 

E-Lekcije

Posted on Leave a commentPosted in E - Lekcije, Multimedijalni radovi

Stručni predmeti

Energetska elektronika

Elektronika u elekroenergetici 1. deo

Elektronika u elekroenergetici 2. deo

Elektronika u elekroenergetici 3. deo

Elektronika u elekroenergetici 4. deo

Elektronika u elektroenergetici – Pitanja za razredni popravni ispit

Energetska elektronika 1. i 2. oblast

 

Ispravljači

Komponente i pretvarači

Pitanja za popravljanje ocena

Osnove elektrotehnike Vremenski konstantne struje
Osnove telekomunikacija Amplitudska modulacija
Tehnička dokumentacija Pojam tehničke

dokumentacije

Tehnička dokumentacija Glavni projekat
Računarska grafika i multimedija – Sakač Erna Izbor lekcija
Računarska grafika i multimedija – Negovanović Stojanka Izbor lekcija
Tehničko crtanje – Sakač Erna Izbor lekcija

 


Matematika

Prva godina Linearna jednačina
Talesova teorema
Druga godina Eksponencijalna funkcija
Grafik funkcije sinus
Grafik stepene funkcije
Logaritamska funkcija I
Trigonometrijski krug
Treća godina Jednačina elipse
Kupa
Obrtna tela
Površina lopte i njenih delova
Valjak
Zapremina lopte i njenih delova
Zarubljena kupa
Četvrta godina Kubatura I
Kvadratura

 

Školska slava – Sveti Sava, 27.01.2015.

Posted on Leave a commentPosted in Galerija

Galerija fotografija sa priredbe

« 1 od 14 »

Galerija fotografija sa generalne probe

« 1 od 16 »

Peto državno takmičenje iz multimedija – Jun 2014.

Posted on Leave a commentPosted in Galerija
« 1 od 2 »

20. regionalno takmičenje učenika elektrotehničkih škola

Posted on Leave a commentPosted in Galerija
« 1 od 2 »

Republičko takmičenje iz autoelektrike i dijagnostike, 05.04.2014.

Posted on Leave a commentPosted in Galerija
« 1 od 2 »

Kada voziš, parkiraj telefon!

Posted on Leave a commentPosted in Galerija
« 1 od 4 »

Školska slava – Sveti Sava 2014.

Posted on Leave a commentPosted in Galerija
« 1 od 8 »