Obaveštenje: Učenje na daljinu

Posted on Leave a commentPosted in Vesti, E - Lekcije

Poštovani učenici,

Na školskom sajtu u glavnom meniju je dodata stavka Učenje na daljinu, preko koje možete doći do nastavnih sadržaja i obaveštenja, koja će predmetni profesori deliti sa vama.

Pored ove platforme, svaki predmetni profesor će sa vama ostvariti i druge vidove komunikacije, da bi se uspostavio što bolji protok informacija, za vreme vanrednog stanja.

Na drajvu se nalazi prostor za nastavne materijale svakog odeljenja. Do nastavnih materijala možete doći preko linka za vaše odeljenje, izborom odgovarajućeg foldera željenog nastavnog predmeta.

Ukoliko budete imali nekih nejasnoća i poteškoća sa pristupom, potrebno je da o tome obavestite predmetnog nastavnika ili odeljenjskog starešinu, da bismo te poteškoće otklonili.

E-Lekcije

Posted on Leave a commentPosted in E - Lekcije, Multimedijalni radovi

Stručni predmeti

Energetska elektronika

Elektronika u elekroenergetici 1. deo

Elektronika u elekroenergetici 2. deo

Elektronika u elekroenergetici 3. deo

Elektronika u elekroenergetici 4. deo

Elektronika u elektroenergetici – Pitanja za razredni popravni ispit

Energetska elektronika 1. i 2. oblast

 

Ispravljači

Komponente i pretvarači

Pitanja za popravljanje ocena

Osnove elektrotehnike Vremenski konstantne struje
Osnove telekomunikacija Amplitudska modulacija
Tehnička dokumentacija Pojam tehničke

dokumentacije

Tehnička dokumentacija Glavni projekat
Računarska grafika i multimedija – Sakač Erna Izbor lekcija
Računarska grafika i multimedija – Negovanović Stojanka Izbor lekcija
Tehničko crtanje – Sakač Erna Izbor lekcija

 


Matematika

Prva godina Linearna jednačina
Talesova teorema
Druga godina Eksponencijalna funkcija
Grafik funkcije sinus
Grafik stepene funkcije
Logaritamska funkcija I
Trigonometrijski krug
Treća godina Jednačina elipse
Kupa
Obrtna tela
Površina lopte i njenih delova
Valjak
Zapremina lopte i njenih delova
Zarubljena kupa
Četvrta godina Kubatura I
Kvadratura