Распоред полагања матурских испита у јунском року за школску 2018/2019. годину

Posted on Leave a commentPosted in Вести, Матурски и завршни испити - Школска 2018/2019. година

Напомена за ванредне ученике: Ванредни ученици ће у јунском испитном року полагати испите у терминима и по распореду у прилогу, осим ванредних ученика на образовном профилу Електричар који ће добити накнадно распоред полагања.

Српски језик и књижевност

Тест за проверу стручно – теоријских знања у оквиру матурског испита

Практичан рад

ИЗМЕНА РАСПОРЕДА МАТУРСКИХ ИСПИТА

Матурски рад

Изборни предмет

Општа обавештења

Posted on Leave a commentPosted in Матурски и завршни испити - Школска 2018/2019. година

Матурски испит за образовне профиле:

 • Електротехничар рачунара
 • Електротехничар енергетике
 • Електротехничар електронике
 • Електротехничар аутоматике
 • Електротехничар мултимедија
 • Електротехничар процесног управљања
 • Електротехничар за термичке и расхладне уређаје

Састоји се из три дела:

 1. Српски језик и књижевност
 2. Матурски практичан рад
 3. Изборни предмет

Матурски испит за образовне профиле:

 • Електротехничар телекомуникација
 • Електротехничар за електронику на возилима
 • Електротехничар информационих технологија
 • Техничар мехатронике

Састоји се из три дела:

 1. Српски језик и књижевност
 2. Матурски практичан рад
 3. Тест стручно – теоријских знања

Завршни испит за образовни профил:

 • Електричар

Састоји се из израде три радна задатка


Завршни испит за образовни профил:

 • Монтер телекомуникационих мрежа
 • Механичар за термички и расхладне уређаје

Састоји се из два дела:

 1. Практичног рада
 2. Усмене провере знања (из области из којих се ради практичан рад)

Матура – Образовни профили

Posted on Leave a commentPosted in Матурски и завршни испити - Школска 2018/2019. година

Електротехничар рачунара

Електротехничар  енергетике

Електротехничар електронике

Електротехничар аутоматике

Електротехничар мултимедија

Електротехничар процесног управљања

Електротехничар за термичке и расхладне уређаје

Електротехничар телекомуникација

Електротехничар  за електронику на возилима

Електротехничар информационих технологија – оглед

Техничар мехатронике

Електричар

Монтер телекомуникационих мрежа

Електромеханичар за термички и расхладне уређаје