Јавна набавка мале вредности – ЈНМВ 03-1/2019 – Реконструкција фискултурне сале са пратећим просторијама

Posted on Leave a commentPosted in Вести, Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за јавну набавку у отвореном поступку број ЈНМВ 03-1/2019 – Реконструкција фискултурне сале са пратећим просторијама

Јавна набавка мале вредности – ЈНМВ 02/2019 – Набавка средстава за одржавање хигијенеу

Posted on Leave a commentPosted in Вести, Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за јавну набавку у отвореном поступку број ЈНМВ 02/2019 – Набавка средстава за одржавање хигијене

Дан школе, 16.05.2019.

Posted on Leave a commentPosted in Вести, Галерија, Дан школе
« 1 од 4 »

 

ЈН ОП 01/2019 – Осигурање

Posted on Leave a commentPosted in Вести, Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за јавну набавку у отвореном поступку број ЈН ОП 01/2019 – Осигурање имовине (објеката и опреме, одговорности из делатности), осигурање моторних возила и осигурање лица од последица несрећног случаја (запослених радника и ученика школе)

ЈНМВ 01/2019 – Набавка материјала за наставу 01/2019.

Posted on Leave a commentPosted in Вести, Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за ЈНМВ 01/2019 – Набавка материјала за наставу 01/2019.

ЈНМВ 03/2018 – Набавка средстава за одржавање хигијене

Posted on Leave a commentPosted in Вести, Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за ЈНМВ 03/2018 – Набавка средстава за одржавање хигијене.

ЈНМВ 02/2018 – Набавка материјала за наставу 02/2018.

Posted on Leave a commentPosted in Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за ЈНМВ 02/2018 – Набавка материјала за наставу 02/2018.

ЈН ОП – 01/2018 – Јавнa набавкa у отвореном поступку број 01/2018

Posted on Leave a commentPosted in Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за ЈН ОП – 01/2018 – Јавнa набавкa у отвореном поступку број 01/2018

Поновљени поступак – ЈНMВ 02/2017 – Јавна набавка мале вредности добара – Набавка материјала за наставу – Партија 3

Posted on Leave a commentPosted in Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за поновљени поступак ЈНМВ 02/2017 – Јавна набавка мале вредности добара – Набавка материјала за наставу – Партија 3