Поновљени поступак – ЈНMВ 02/2017 – Јавна набавка мале вредности добара – Набавка материјала за наставу – Партија 3

Posted on Leave a commentPosted in Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за поновљени поступак ЈНМВ 02/2017 – Јавна набавка мале вредности добара – Набавка материјала за наставу – Партија 3

ЈН MВ 02/2017 – Јавна набавка мале вредности добара – Набавка материјала за наставу

Posted on Leave a commentPosted in Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за ЈНМВ 02/2017 – Јавна набавка мале вредности добара – Набавка материјала за наставу

ЈНМВ 02/2016 – Јавна набавка пратећих и грађевинских радова

Posted on Leave a commentPosted in Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети докуменaтa везана за ЈН 02/2016 – Јавна набавка пратећих и грађевинских радова на одржавању објекта ЕТШ „Михајло Пупин“ у Новом Саду, Футошка 17