ЈНМВ 02/2016 – Јавна набавка пратећих и грађевинских радова

Posted on Leave a commentPosted in Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети докуменaтa везана за ЈН 02/2016 – Јавна набавка пратећих и грађевинских радова на одржавању објекта ЕТШ „Михајло Пупин“ у Новом Саду, Футошка 17

ЈНМВ 10/2015 – Набавка грађевинских и пратећих радова на одржавању објекта

Posted on Leave a commentPosted in Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети докуменaтa везана за Јавну набавку мале вредности 10/2015 – Набавка грађевинских и пратећих радова на одржавању објекта ЕТШ „Михајло Пупин“ у Новом Саду, Футошка 17

ЈНМВ – 03/2015 – Набавка средстава за одржавање хигијене

Posted on Leave a commentPosted in Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети докуменaтa везана за Јавне набавке мале вредности 03/2015  –  Набавка средстава за одржавање хигијене

ЈНМВ 05/2015 – Набавка грађевинских и пратећих радова на одржавању објекта

Posted on Leave a commentPosted in Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети докуменaтa везана за Јавну набавку мале вредности 05/2015 – Набавка грађевинских и пратећих радова на одржавању објекта ЕТШ „Михајло Пупин“ у Новом Саду, Футошка 17

Јавна набавка мале вредности 05/2014

Posted on Leave a commentPosted in Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети докуменaтa везана за Јавну набавку мале вредности 05/2014 – Додатни радови на реконструкцији кровне конструкције и замени кровног покривача на објекту ЕТШ „Михајло Пупин“ у Новом Саду, Футошка 17