Prijava maturskog ispita za odeljenja: A41, E45, E47, P41, R41, R42, T41, T43 i T46 u školskoj 2017/18. godini

Posted on Leave a commentPosted in Vesti, Maturanti

Poštovane učenici,
I ove školske godine prijava maturskog ispita se realizuje elektronskim putem putem upitnika. Za uspešno popunjavanje upitnika dobićete šifru od odeljenskog starešine.

Za uspešno popunjavanje upitnika, potrebno je znati predmete iz kojih se realizuje matura, temu maturskog praktičnog rada, i zadatak praktičnog rada kao i ime mentora – bez ovih podataka ne preporučuje se popunjavanje upitnika.

Maturski ispit se prijavljuje kroz elektronski formular sa šifrom odeljenja koju ste dobili od starešine. Za uspešnu prijavu potrebno je definisati predmet izbornog predmeta i predmet iz kog se radi praktičan rad.

Kod praktičnog rada potrebno je uneti naziv teme rada kao i zadatak u tri stavke (tri odvojena zadatka u vezi praktičnog rada, koji ste dobili od mentora), na samom kraju potrebno je uneti i ime i prezime mentora.

Neposredno nakon popunjenog upitnika, u mogućnosti ste da popravite unete podatke izborom opcije „Izmeni moj odgovor“ – nakon konačne predaje upitnika više nije moguće popraviti podatke.

Maturski ispit se sastoji iz zajedničkog i posebnog dela.

A. Zajednički deo obuhvata predmete koji su obavezni za sve učenike srednjih stručnih škola, a prema programu koji su ostvarili u toku četvorogodišnjeg obrazovanja: Srpski jezik i književnost odnosno mađarski jezik i književnost za odeljenja na mađarskom jeziku

B. Posebni deo obuhvata:

1. maturski praktičan rad sa usmenom odbranom rada,

2. usmeni ispit iz izbornog predmeta.

Link ka elektronskoj prijavi mature

 

Maturski ispit

Posted on Leave a commentPosted in Matura - Školska 2017/2018, Maturanti
Prijava maturskog ispita

Prijava maturskog ispita za odeljenja: A41, E45, E47, P41, R41, R42, T41, T43 i T46 u školskoj 2017/18. godini

Poštovane učenici,
I ove školske godine prijava maturskog ispita se realizuje elektronskim putem putem upitnika. Za uspešno popunjavanje upitnika dobićete šifru od odeljenskog starešine.

Za uspešno popunjavanje upitnika, potrebno je znati predmete iz kojih se realizuje matura, temu maturskog praktičnog rada, i zadatak praktičnog rada kao i ime mentora – bez ovih podataka ne preporučuje se popunjavanje upitnika.

Maturski ispit se prijavljuje kroz elektronski formular sa šifrom odeljenja koju ste dobili od starešine. Za uspešnu prijavu potrebno je definisati predmet izbornog predmeta i predmet iz kog se radi praktičan rad.

Kod praktičnog rada potrebno je uneti naziv teme rada kao i zadatak u tri stavke (tri odvojena zadatka u vezi praktičnog rada, koji ste dobili od mentora), na samom kraju potrebno je uneti i ime i prezime mentora.

Neposredno nakon popunjenog upitnika, u mogućnosti ste da popravite unete podatke izborom opcije „Izmeni moj odgovor“ – nakon konačne predaje upitnika više nije moguće popraviti podatke.

Maturski ispit se sastoji iz zajedničkog i posebnog dela.

A. Zajednički deo obuhvata predmete koji su obavezni za sve učenike srednjih stručnih škola, a prema programu koji su ostvarili u toku četvorogodišnjeg obrazovanja: Srpski jezik i književnost odnosno mađarski jezik i književnost za odeljenja na mađarskom jeziku

B. Posebni deo obuhvata:

1. maturski praktičan rad sa usmenom odbranom rada,

2. usmeni ispit iz izbornog predmeta.

Link ka elektronskoj prijavi mature

 

Pitanja za izborne predmete

Pravilnik o polaganju završnog ispita za učenike trećeg stepena

Elektrotehničar automatike

Elektrotehničar elektronike – na mađarskom nastavnom jeziku

Elektrotehničar elektronike

Elektrotehničar energetike

Elektrotehničar multimedija

Tehničar mehatronike – Priručnik za polaganje maturskog ispita

Elektrotehničar telekomunikacija – ogled – Priručnik za polaganje maturskog ispita

Elektrotehničar procesnog upravljanja

Elektrotehničar računara

Elektrotehničar telekomunikacija

Elektrotehničar elektroniku na vozilima – ogled – Priručnik za polaganje maturskog ispita

Elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje

Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled

Stručna matura

Kombinacije praktičnih zadataka maturskog ispita na smeru Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled