Uslovi školovanja za vanredne učenike

Posted on Leave a commentPosted in Oglasna tabla - Vanredni učenici

Na vanredno školovanje – dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju može da se upiše učenik stariji od 17 godina sa minimalno završenom osnovnom školom.

Cena upisa i obnove godine je 3.000 dinara.

Troškovi konsultativne nastave (950 časova) uplaćuju se za školsku godinu na žiro račun: 840-1594666-73 i iznose 40.000 dinara.

Na V stepen može da se upiše lice sa minimalno završenim III stepenom elektrotehničke struke i četiri godine radnog iskustva u struci ili lice sa završenim IV stepenom i minimalno dve godine radnog iskustva u struci. Ukupni troškovi školovanja sa specijalističkim radom iznose 70.000 dinara.

Upis za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju obavlja se tokom cele godine, a upis na vanredno školovanje do 31.08. za narednu školsku godinu.

PREKVALIFIKACIJA I DOKVALIFIKACIJA

Prekvalifikacija i dokvalifikacija – vanredno školovanje

Elektroinstalater

Autoelektričar

Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje

Monter TT mreža

Elektromonter za mreže i postrojenja

Elektromehaničar za mašine i opremu

Elektrotehničar automatike

Elektrotehničar za elektroniku na vozilima – ogled

Elektrotehničar energetike

Elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje

Elektrotehničar procesnog upravljanja

Tehničar mehatronike – ogled

Elektrotehničar računara

Elektrotehničar elektronike

Elektrotehničar telekomunikacija – ogled

Elektrotehničar telekomunikacija

Elektrotehničar multimedija

Specijalizacija – V stepen

Autoelektričar – specijalista

Elektrotehničar specijalista za komutacione uređaje

Elektrotehničar specijalista za telekomunikacione mreže

Elektrotehničar specijalista za automatiku

Elektrotehničar specijalista za medicinske uređaje

Elektrotehničar specijalista za računarsku opremu

Elektroenergetičar za mreže i postrojenja

Elektroenergetičar za električne instalacije – specijalista

Elektroenergetičar za mašine i opremu – specijalista

Elektroenergetičar za termičke i rashladne uređaje – specijalista