Услови школовања за ванредне ученике

Posted on Leave a commentPosted in Огласна табла - Ванредни ученици

На ванредно школовање – доквалификацију или преквалификацију може да се упише ученик старији од 17 година са минимално завршеном основном школом.

Цена уписа и обнове године је 3.000 динара.

Трошкови консултативне наставе (950 часова) уплаћују се за школску годину на жиро рачун: 840-1594666-73 и износе 40.000 динара.

На V степен може да се упише лице са минимално завршеним III степеном електротехничке струке и четири године радног искуства у струци или лице са завршеним IV степеном и минимално две године радног искуства у струци. Укупни трошкови школовања са специјалистичким радом износе 70.000 динара.

Упис за доквалификацију и преквалификацију обавља се током целе године, а упис на ванредно школовање до 31.08. за наредну школску годину.

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА И ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

Преквалификација и доквалификација – ванредно школовање

Електроинсталатер

Аутоелектричар

Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје

Монтер ТТ мрежа

Електромонтер за мреже и постројења

Електромеханичар за машине и опрему

Електротехничар аутоматике

Електротехничар за електронику на возилима – оглед

Електротехничар енергетике

Електротехничар за термичке и расхладне уређаје

Електротехничар процесног управљања

Техничар мехатронике – оглед

Електротехничар рачунара

Електротехничар електронике

Електротехничар телекомуникација – оглед

Електротехничар телекомуникација

Електротехничар мултимедија

Специјализација – V степен

Аутоелектричар – специјалиста

Електротехничар специјалиста за комутационе уређаје

Електротехничар специјалиста за телекомуникационе мреже

Електротехничар специјалиста за аутоматику

Електротехничар специјалиста за медицинске уређаје

Електротехничар специјалиста за рачунарску опрему

Електроенергетичар за мреже и постројења

Електроенергетичар за електричне инсталације – специјалиста

Електроенергетичар за машине и опрему – специјалиста

Електроенергетичар за термичке и расхладне уређаје – специјалиста