Веб дизајн и Веб програмирање

Posted on Posted in Стручне

У школи је организована секција за све ученике који би волели да се мало више упознају са веб дизајном и израдом статичких и динамичких веб сајтова.

Ученици ће имати прилику да се упознају и са процесом израде веб апликација, почевши од анализе захтева, преко имплементације дизајна и функционалности, до израде документације.

Кроз секцију ће ученици имати прилику да раде у тиму и  да се упознају са комплетним процесом израде неког озбиљнијег веб пројекта, при чему ће користити напредне технике за колаборацију у тиму, као што су #Slack за размену порука и GitHub за верзирање софтвера.

У току израде пројеката имаће прилику да користе и унапреде своја знања стечена на редовној настави из предмета Веб дизајн и Веб програмирање.

Ученици који немају у редовној настави прилику да се упознају са овим предметима, кроз секцију ће моћи да савладају основе веб дизајна, која ће им касније омогућити да се укључе у неки од пројеката.

Језици и технике које ће се користити на секцији:

  • HTML5
  • CSS3
  • JavaScript
  • Bootstrap
  • WordPress
  • Python, Flask, Django
  • #Slack, GitHub

Термин секције:

У школској 2018/2019. години секција ће почети са радом у суботу, 24.11.2018. године у 8.30 часова.

Секција ће се одржавати у рачунарском кабинету К39.

Секцију ће водити наставница Веб дизајна и Веб програмирања Данијела Радмиловић, у сарадњи са колегама Ђорђевић Драганом (Базе података) и Ушан Браниславом (Python).