Veb dizajn i Veb programiranje

Posted on Posted in Stručne

U školi je organizovana sekcija za sve učenike koji bi voleli da se malo više upoznaju sa veb dizajnom i izradom statičkih i dinamičkih veb sajtova.

Učenici će imati priliku da se upoznaju i sa procesom izrade veb aplikacija, počevši od analize zahteva, preko implementacije dizajna i funkcionalnosti, do izrade dokumentacije.

Kroz sekciju će učenici imati priliku da rade u timu i  da se upoznaju sa kompletnim procesom izrade nekog ozbiljnijeg veb projekta, pri čemu će koristiti napredne tehnike za kolaboraciju u timu, kao što su #Slack za razmenu poruka i GitHub za verziranje softvera.

U toku izrade projekata imaće priliku da koriste i unaprede svoja znanja stečena na redovnoj nastavi iz predmeta Veb dizajn i Veb programiranje.

Učenici koji nemaju u redovnoj nastavi priliku da se upoznaju sa ovim predmetima, kroz sekciju će moći da savladaju osnove veb dizajna, koja će im kasnije omogućiti da se uključe u neki od projekata.

Jezici i tehnike koje će se koristiti na sekciji:

  • HTML5
  • CSS3
  • JavaScript
  • Bootstrap
  • WordPress
  • Python, Flask, Django
  • #Slack, GitHub

Termin sekcije:

U školskoj 2018/2019. godini sekcija će početi sa radom u subotu, 24.11.2018. godine u 8.30 časova.

Sekcija će se održavati u računarskom kabinetu K39.

Sekciju će voditi nastavnica Veb dizajna i Veb programiranja Danijela Radmilović, u saradnji sa kolegama Đorđević Draganom (Baze podataka) i Ušan Branislavom (Python).