Јавна набавка мале вредности – ЈНМВ 02/2019 – Набавка материјала за хигијену

Posted on Leave a commentPosted in Вести, Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за јавну набавку у отвореном поступку број ЈНМВ 02/2019 – Набавка материјала за хигијену

Распоред полагања матурских испита у јунском року за школску 2018/2019. годину

Posted on Leave a commentPosted in Вести, Матурски и завршни испити - Школска 2018/2019. година

Напомена за ванредне ученике: Ванредни ученици ће у јунском испитном року полагати испите у терминима и по распореду у прилогу, осим ванредних ученика на образовном профилу Електричар који ће добити накнадно распоред полагања.

Српски језик и књижевност

Тест за проверу стручно – теоријских знања у оквиру матурског испита

Практичан рад

ИЗМЕНА РАСПОРЕДА МАТУРСКИХ ИСПИТА

Матурски рад

Изборни предмет

Дан школе, 16.05.2019.

Posted on Leave a commentPosted in Вести, Галерија, Дан школе
« 1 од 4 »

 

ЈН ОП 01/2019 – Осигурање

Posted on Leave a commentPosted in Вести, Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за јавну набавку у отвореном поступку број ЈН ОП 01/2019 – Осигурање имовине (објеката и опреме, одговорности из делатности), осигурање моторних возила и осигурање лица од последица несрећног случаја (запослених радника и ученика школе)