Ознака квалитета за пројекат If climate can change, why can’t we

Posted on Leave a commentPosted in eTwinning, Вести
Колега Звонко Гашпаровић је добио oзнаку  квалитета за пројекат „If climate can change, why can’t we“.
Преносимо у потпуности писмо обавештења о успеху:

Поштовани/поштована Звонко Гашпаровић (ЕТШ Михајло Пупин),

Честитамо! Управо вам је додељена Ознака квалитета за пројекат If climate can change, why can’t we.

The opinion is that this is a very good e-Twinning project which gives an opportunity for students to cooperate in an international setting with the use of ICT tools. The opinion is that the technical schools have a great basis for e-Twinning cooperation on a higher level, due to their ICT knowledge and the age of students. It is quite apparent that this project managed to raise climate awareness. The teacher gave a big contribution as one of the moderators of the work-space.

За додатне информације можете да се обратите Националном тиму за подршку.

Све најбоље жели вам

eTwinning тим

Обавештење: Тим за техничку подршку настави на даљину

Posted on Leave a commentPosted in Вести

У складу с одлуком директора школе ове школске године оформљен је Тим за техничку подршку настави на даљину  кога чине:

  • Јелена Драгићевић
  • Сава Ракић (подршка за Гугл учионицу)
  • Данијела Радмиловић (подршка за постављање садржаја на сајт школе као и на школски Гугл Драјв)