Konkurs „Pano za moju učionicu“

Posted on Leave a commentPosted in Vesti

Poštovani učenici,

Razvojni tim škole, zajedno sa upravom škole i Pepsi službom raspisali su konkurs sa ciljem da se  pokrenu kreativni i motivisani učenici, zainteresovani da za učionice svoje škole, naprave panoe za predmete po izboru. Panoi će u toku naredne školske godine biti štampani i istaknuti u učionicama škole, kako bi ispunili svoju funkciju i podsticajno delovali na motivaciju učenika i ulepšali školski –  ambijent.

To znači da dobar pano mora da zadovolji sledeće kriterijume:

  1. Da bude edukativan-informativan
  2. Da bude estetski lepo uređen
  3. Može da ima ulogu podsetnika za učenika, biti šematski prikaz nečega (strukture, procesa…), slikovni prikaz teme sadržaja…
  4. Pano možete raditi u programima po sopstvenom izboru , preporučuju se Ilustrator za vektorsku grafiku, Fotošop i dr.
  5. Radove slati u .psd ili .psb formatu sa 300 dpi
  6. Ukoliko se koriste posebni fontovi i njih poslati zajedno sa fajlom
  7. Dimenzija panoa : A0 (841 x 1188 mm) ili A1 (594 x 840 mm)

Pri izradi panoa dobro je prvo konsultovati se sa nastavnikom, iz čijeg predmeta (nastavne teme)  se pano dizajnira. Na taj način se mogu razmenjivati mišljenja, sugestije i drugo.

Urađen pano je potrebno dostaviti na adresu koja će ti biti prosleđena na imejl, nakon roka za prijavu.

Formirana komisija koju čine nastavnici sa predstavnicima Đačkog parlamenta će izabrati tri najbolja rada, koja će škola nagraditi. Takođe, nastavnici iz čijih predmeta radite pano će svaki rad adekvatno motivaciono nagraditi.

Rok za prijavu učešća na konkursu je 17.04.2020.
Rok za predaju panoa je 10.05.2020.
Forma za prijavu na konkurs

Želimo vam uspešan i kreativan rad !

Obaveštenje – Priručnik za polaganje maturskog ispita za obrazovni profil Elektrotehničar multimedija

Posted on Leave a commentPosted in Vesti, Maturski i završni ispiti - Školska 2018/2019. godina

Obaveštenje: Na sajtu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, u sekciji sa ostalim priručnicima za maturske ispite, objavljen Priručnik za polaganje maturskog ispita za obrazovni profil – Elektrotehničar multimedija.

Priručnik za polaganje maturskog ispita za obrazovni profil – Elektrotehničar multimedija

Obaveštenje: Učenje na daljinu

Posted on Leave a commentPosted in Vesti, E - Lekcije

Poštovani učenici,

Na školskom sajtu u glavnom meniju je dodata stavka Učenje na daljinu, preko koje možete doći do nastavnih sadržaja i obaveštenja, koja će predmetni profesori deliti sa vama.

Pored ove platforme, svaki predmetni profesor će sa vama ostvariti i druge vidove komunikacije, da bi se uspostavio što bolji protok informacija, za vreme vanrednog stanja.

Na drajvu se nalazi prostor za nastavne materijale svakog odeljenja. Do nastavnih materijala možete doći preko linka za vaše odeljenje, izborom odgovarajućeg foldera željenog nastavnog predmeta.

Ukoliko budete imali nekih nejasnoća i poteškoća sa pristupom, potrebno je da o tome obavestite predmetnog nastavnika ili odeljenjskog starešinu, da bismo te poteškoće otklonili.