Електричар

Матурски испит се састоји из израде три радна задатка, а у складу са Правилником о допуни правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника за образовни профил Електричар,( Сл. Гласник број 13 /16, од 06.12.2016.године).

Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу – Електричар, јануар 2021.