Електротехничар електронике

Српски језик и књижевност – Коначан списак тема за матурски испит


 

Практичан матурски рад

1. Електронски појачавачи

2. Електронски медицински уређаји

3. Рачунари и програмирање

4. Високофреквенцијска електроника

 


 

Изборни предмети

1. Математика

2. Електрична мерења и Мерења у електроници

3. Електроника I и II

4. Електронски појачавачи

5. Електронски медицински уређаји

6. Рачунари и програмирање

7. Високофреквенцијска електроника

 

 

Списак тема за практичан матурски рад и списак питања за изборне предмете