Elektrotehničar energetike

Srpski jezik i književnost – Konačan spisak tema za maturski ispit školske 2021/2022. godine


 

Praktičan maturski rad

1. Električne instalacije i osvetljenja

2. Projektovanje električnih instalacija i osvetljenja

3. Obnovljivi izvori energije

4. Električne mreže

5. Električna postrojenja

6. Električne mašine

7. Osnove automatskog upravljanja


Izborni predmeti

1. Matematika

2. Električna merenja i Merenja u elektroenergetici

3. Elektronika  u energetici

4. Električne instalacije i osvetljenja

5. Električne mreže

6. Električna postrojenja

7. Električne mašine

8. Osnove automatskog upravljanja

E45 – Spisak tema za praktičan maturski rad i spisak pitanja za izborne predmete (u pripremi)