Електротехничар информационих технологија – оглед

Српски језик и књижевност

СПИСАК ТЕМА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ ОГЛЕДНА ОДЕЉЕЊА
школске 2019/2020. године

 

ТРЕЋА ГОДИНА
1. Сеобе као судбине појединаца и народа
2. Напукла срца и људске неостварености у делима Боре Станковића
3. „Пролазило је време над мостом и касабом годинама, деценијама …“
(И. Андрић)
4. Сантијагова борба у Хемингвејевом роману „Старац и море“
5. Драма човекове личност у делима светске књижевности

ЧЕТВРТА ГОДИНА
1. Хамлетова борба са светом зла
2. Моралне и психолошке кризе главног јунака романа „Злочин и казна“ Ф. М. Достојевског
3. Човек и свет у Андрићевој „Проклетој авлији“
4. „Странац“ А. Камија као метафора људске отуђености
5. Побуњени човек у Селимвићевом роману „Дервиш и смрт“

СЛОБОДНЕ ТЕМЕ
1. Моја генерација у моралним искушењима данашњице
2. Човек не може сам и без наде
3. Речи спајају људе као мостови, али стварају непремостиве поноре
4. Сећање је једини рај из којег не можемо бити прогнани
5. Љубав је покретач свега доброг и племенитог у човеку

 


 

Практичан матурски рад и тест стручно-теоријских знања

Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу – Електротехничар информационих технологија – оглед, јануар 2016.