Електротехничар процесног управљања

Српски језик и књижевност – Коначан списак тема за матурски испит


 

Практичан матурски рад

1. Електричне машине са испитивањем

2. Електричне инсталације и осветљења

3. Управљање електромоторним погоном

4. Електрично покретање

5. Микроконтролери

6. Програмабилни логички контролери

 


 

Изборни предмети

1. Математика

2. Електрична мерења и мерења у електроенергетици

3. Електроника  и енергетска електроника

4. Електричне машине са испитивањем

5. Управљање електромоторним погоном

6. Електрично покретање

7. Микроконтролери и програмабилни логички контролери

Списак тема за практичан матурски рад и списак питања за изборне предмете