Elektrotehničar računara

Srpski jezik i književnost – Konačan spisak tema za maturski ispit školske 2021/2022. godine

 

 


 

Praktičan maturski rad

1. Programiranje

2. Računari

3. Osnove automatskog upravljanja

4. Računarske mreže i komunikacije

 


 

Izborni predmeti

1. Matematika

2. Električna merenja i Merenja u elektronici

3. Elektronika I i II

4. Programiranje

5. Računari

6. Osnove automatskog upravljanja

7. Računarske mreže i komunikacije

 

R41 – Spisak tema za praktičan maturski rad i spisak pitanja za izborne predmete (u pripremi)

R42 – Spisak tema za praktičan maturski rad i spisak pitanja za izborne predmete (u pripremi)