Контакт телефони

Директор школе:

 

Ермидин Елезовић, Tел. 6616-705

 

Помоћници директора:

Јелена Хорстман, помоћник директора, тел.421-566, лок.111

Соња Свитлица, помоћник директора и организатор практичне наставе и вежби, тел.421-566, лок.111

Александра Чавић, помоћник директора и организатор практичне наставе и вежби, тел.421-566, лок.111

Атила Рафа, организатор практичне наставе и вежби, тел.421-566, лок.113

 

Служба за финансијско рачуноводствене послове:

Биљана Плазонић, руководилац за финансијско рачуноводствене послове

Тел: 021-6616-735

Мара Папрић, референт за финансијско рачуноводствене послове

Тел. 421-566, лок.120

 

Секретар:

Миодраг Аћимовић, секретар

Tел. 421-566, лок.111

 

ПП служба:

 

Даниела Нећак, психолог
Ана Лојаничић – Фехер, педагог
Тања Уљаревић, педагог

 

Тел. 421-566, лок.115

 

Референти за ученике:

Аманда Мехмедали
Гордана Стојановић

 

Тел.421-566, лок.124