Kontakt telefoni

Direktor škole:

 

Ermidin Elezović, Tel. 6616-705

 

Pomoćnici direktora:

 

Jelena Horstman, pomoćnik direktora i organizator praktične nastave

Sonja Svitlica, pomoćnik direktora i organizator praktične nastave

Aleksandra Čavić, pomoćnik direktora i organizator praktične nastave

 

tel.421-566, lok.111

 

Služba za finansijsko računovodstvene poslove:

Biljana Plazonić, rukovodilac za finansijsko računovodstvene poslove

Tel: 021-6616-735

Mara Paprić, referent za finansijsko računovodstvene poslove

Tel. 421-566, lok.120

 

Sekretar:

Jelena Jokić, sekretar

Tel. 421-566, lok.113

 

PP služba:

 

Daniela Nećak, psiholog
Ana Lojaničić – Feher, pedagog
Tanja Uljarević, pedagog

 

Tel. 421-566, lok.115

 

Referenti za učenike:

Amanda Mehmedali
Gordana Stojanović

 

Tel.421-566, lok.124