Elektrotehničar elektronike

Posted on Posted in Četvrti stepen

Elektrotehničar elektronike – jedno od osam četvorogodišnjih zanimanja koje može da se izučava u ETŠ „Mihajlo Pupin“ u Novom Sadu. Upoznavanje sa strukom počinje već u prvom razredu kroz opšte stručne predmete Osnove elektrotehnike I, Tehničko crtanje i Praktičnu nastavu. U tim predmetima se stiču opštestručna znanja neophodna za sva četvorogodišnja zanimanja u nivou elektrotehničara.

U drugom razredu se pored opštestručnih predmeta ( Osnove elektrotehnike II, Električna merenja, Elektrotehnički materijali, Primena računara u elektrotehnici , Praktična nastava ) izučavaju i užestručni predmeti specifični za ovo zanimanje. To su Elektronika I  i  Osnove telekomunikacija. U trećem razredu dominiraju užestručni predmeti: Merenja u elektronici, Elektronika II, Digitalna elektronika, Elektronski pojačavači, Računari i programiranje. Četvrti razred obiluje stručnim predmetima: Elektronski medicinski uređaji, Osnove automatskog upravljanja, Mikroprocesori sa elementima programiranja, Visokofrekvencijska elektronika i Elektroenergetika.

U školi postoje dobro opremljeni kabineti i laboratorije za sve stručne predmete, tako da se sva teorijski stečena znanja na vežbama proveravaju na laboratorijskim vežbama.

Po završetku četvorogodišnjeg školovanja učenici polažu maturski ispit koji se sastoji iz maturskog rada koji se piše iz nekog od gore navedenih predmeta ( po sopstvenom izboru) i pismenog ispita iz maternjeg jezika i jednog izbornog predmeta takođe iz nekog od gore navedenih predmeta. Po završetku maturskog ispita učenici dobijaju diplomu elektrotehničara elektronike. Mogućnosti zapošljavanja su u mnogim preduzećima koja se bave proizvodnjom elektronske i telekomunikacione opreme, audio i video opreme, opreme za video nadzor, elektronskih medicinskih uređaja, održavanjem te opreme ili u servisima za servisiranje te opreme.

Elektrotehničarima elektronike su takođe otvorena vrata na mnogim smerovima Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Tehničkom fakultetu u Zrenjaninu, kao i ostalim tehničkim fakultetima u Srbiji, pošto sem dobre stručne osnove dobijaju i dobru osnovu iz matematike koja je neophodna za upis tehničkih fakulteta. Učenici, naravno, sa diplomom četvorogodišnjeg obrazovanja mogu da upišu i ostale fakultete koji ne moraju biti tehničke orijentacije.