Elektrotehničar telekomunikacija

Posted on Posted in Četvrti stepen

Ako želite da naučite više o telekomunikacijama, jednom od najrazvijenijih trendova naprednih tehnologija ovo je pravi izbor.
Da biste  lakše doneli odluku i opredelili se za ovaj smer navodimo neke od tehnologija koje ćete izučavati u naredne četiri godine.
Telekomunikacije se poslednjih desetak godina ubrzano menjaju , menjajući i način na koji živimo. Novi načini komunikacija, pre svega Internet, doneli su revoluciju  u brzini prenosa informacija. Izgrađene su telekomunikacione mreže velikih kapaciteta za prenos velikog broja informacija.

U pristupne mreže bez kojih nema distribucije podataka do krajnjih korisnika dodaju se novi uređaji i polako se uvode savremeni mediji (optička vlakna). Optički kablovi (fiber-optic cable), predstavljaju najveći napredak u razvoju medija. Trenutno se koriste kao okosnica mreže ali se očekuje velika primena i kao veza do krajnjeg korisnika. Učićete  tehnologiju digitalne pretplatničke linije xDSL, ISDN  mrežu integrisanih službi,  KDS (kablovski distributivni sistem i njegove servise , digitalni ćelijski sistem  GSM itd.
Ovo je samo deo naprednih komunikacionih tehnologija koje mnogi od Vas koriste ili su  čuli za njih a sada im se pruža mogućnost da nešto o njima i nauče.

Možete učestvovati i u bogatom programu aktivnosti i sekcija u našoj školi. Svake godine organiziraju se ekskurzije, posete sajmovima elektronike, obrazovanja (gde i mi aktivno učestvujemo) i Sajmu knjiga.U okviru praktične nastave posetićete Telekom, Novkabel i druge firme koje se bave telekomunikacijama. Po mogućnosti organizujemo i prezentacije  opreme, merenja i spajanja optičkih kablova, kao i montaže i programiranje centrala.

Ako ste radoznali i želite više da naučite učinite pravi korak i upišite smer Elektrotehničar telekomunikacija.
Ovaj smer Vam pruža mogućnost zaposlenja u mnogim državnim i privatnim firmama koje se bave izgradnjom i održavanjem telefonskih i računarskih mreža i aparata.

Na Fakultet tehničkih nauka svake godine upisuje se velik broj naših učenika ,a velika je prohodnost i na druge fakultete.