Elektrotehničar procesnog upravljanja

Posted on Posted in Četvrti stepen

Pred nama se nalazi jedno novo i veoma atraktivno zanimanje. Novootvoreni smer TEHNIČAR PROCESNOG UPRAVLJANJA  je odgovor savremenim potrebama iz oblasti elektrotehnike. Tehnološkim razvojem privrede i dolaskom nove tehnologije na naše prostore neophodno je bilo formirati obrazovni profil koji će u potpunosti pratiti savremenu tehnologiju iz oblasti industrijske elektroenergetike.

Smer TEHNIČAR PROCESNOG UPRAVLJANJA predstavlja sintezu više disciplina elektrotehnike kao što su: energetika , automatika, elektronika. Zato ovaj smer predstavlja veoma perspektivno zanimanje jer obuhvata materiju koja se konstantno razvija i usavršava.

Smer obuhvata sledeće oblasti: Elektronika i Energetska elektronika, Električne mašine, Električne instalacije, Elemente automatizacije, Mikrokontrolere, Upravljanje električnim pogonima, Programabilne logičke kontrolere, Električna merenja, Primenu računara, Računarsko upravljanje i programiranje. Smer predstavlja odličnu priliku za ambiciozne učenike koji žele da steknu najnovija saznanja iz ovih oblasti ali i one koji razmišljaju o daljem školovanju.

Budući maturanti će imati veoma širok spektar znanja iz oblasti savremene industrijske automatike. Školovanje koje traje četiri godine  podeljeno je na dva osnovna dela. Prve dve godine se izučavaju opšte stručni predmeti koji predstavljaju osnovu, dok se u druge dve godine izučavaju uže stručni predmeti. Većina stručnih predmeta je organizovana tako da se sastoje iz teorijskog dela i laboratorijskih vežbi. Kroz laboratorijske vežbe učenici praktično proveravaju mnoge teorijske principe kao i usvojeno znanje. Pojedini predmeti obuhvatju i blok praksu. Ovaj vid prakse je zamišljen tako da učenici idu u radne organizacije kako bi videli praktičnu primenu savremene tehnologije u industrijskim sistemima.

Na kraju četvorogodišnjeg školovanja budući maturanti dobijaju diplomu Elektrotehničara procesnog upravljanja i sa njom mogu konkurisati na sve fakultete u zemlji. Na Elektrotehničkim fakultetima učenici mogu nastaviti svoje studiranje na usmerenju za računarstvo i automatiku ili na smeru za energetsku elektroniku i pretvarače, na taj način je zaokružena celina kroz celokupno školovanje.