Tehničar mehatronike

Posted on Posted in Četvrti stepen

Očekivani ciljevi stručnog obrazovanja

Mehatronika nije nova tehnička grana, već novonastali pristup koji naglašava neophodnost ujedinjavanja i snažnog međudelovanja različitih područja tehnike. Mehatronika predstavlja kombinaciju mašinstva, elektronike, softverskog inženjerstva i upravljanja. Sa pojavom ove naučne discipline, javila se potreba za obrazovanjem stručnih kadrova iz ove oblasti.
U toku četvorogodišnjeg školovanje učenici stiču potrebna znanja i veštine za funkcionalno povezivanje elektro, mašinskih i informatičkih tehnologija. Učenici usvajaju znanja iz elektronike, teorije sistema automatskog upravljanja, merenja, mehanike, hidraulike, pneumatike, računarstva i robotike.

Nakon završetka školovanja učenici će biti osposobljeni za rad i održavanje kompleksne opreme i sistema, koji se sastoje od elektrotehničkih (elektronskih), mašinskih, optičkih, automatizovanih i računarskih sklopova, za nadziranje složenih procesa u pogonima i projektovanje automatskih sistema, mašina i alata.

Tehničar mehatronike uslužno (servisno) održava i popravlja složenu opremu i sisteme (automatizovane, odnosno kompjuterski vođene) u proizvodnoj tehnici, medicinskoj tehnici, tehničkim procesima, mernoj opremi i sl.

Laboratorije su opremljene svim potrebnim uređajima za lako i uspešno savladavanje gradiva (jedan učenik-jedan računar, ispitni stolovi za: elektrotehniku, hidrauliku, pneumatiku, robotska stanica, itd.)

Svoje školovanje učenici koji završe ovaj obrazovni profil mogu nastaviti na svim tehničkim fakultetima i višim školama, prvenstveno u području mašinstva, elektrotehnike, elektronike i informatike. Većina tehničkih fakulteta u Srbiji školuje inžinjere mehatronike. U evropi postoji veliki broj tehničkih fakulteta na kojima se izučava mehatronika kao poseban smer, ili se na mašinskim smerovima izučava Mehatronika kao jedna naučna disciplina.

Tehničar mehatronike je novi obrazovni profil koji omogućava praćenje savremenih tokova nauke i tehnologije i biće neophodan u savremenim proizvodnim pogonima.