skola bez nasilja 2

Škola bez nasilja

Posted on Posted in Škola bez nasilja

U okviru aktivnosti na unapređivanju bezbednosti i prevenciji nasilja, u školi su imenovani sledeći zaposleni kao članovi tima za zaštitu učenika od nasilja:

  1. Milan Vukobrat, direktor

  2. Tanja Kalinić, pom.direktora

  3. Daniela Nećak, psiholog

  4. Ana Lojaničić-Feher, pedagog

  5. školski policajac

  6. Vladan Mikić, nastavnik

  7. Predsednik učeničkog parlamenta

U okviru aktivnosti u prevenciji nasilja, uključeni su i naši učenici, koji se na kreativan način izražavaju:

     

Dokumenta:

Korisni linkovi:

Škola bez nasilja

Unicef – Škola bez nasilja

 skola bez nasilja 2