E-Lekcije

Posted on Posted in E - Lekcije, Multimedijalni radovi

Stručni predmeti

Energetska elektronika

Elektronika u elekroenergetici 1. deo

Elektronika u elekroenergetici 2. deo

Elektronika u elekroenergetici 3. deo

Elektronika u elekroenergetici 4. deo

Elektronika u elektroenergetici – Pitanja za razredni popravni ispit

Energetska elektronika 1. i 2. oblast

 

Ispravljači

Komponente i pretvarači

Pitanja za popravljanje ocena

Osnove elektrotehnike Vremenski konstantne struje
Osnove telekomunikacija Amplitudska modulacija
Tehnička dokumentacija Pojam tehničke

dokumentacije

Tehnička dokumentacija Glavni projekat
Računarska grafika i multimedija – Sakač Erna Izbor lekcija
Računarska grafika i multimedija – Negovanović Stojanka Izbor lekcija
Tehničko crtanje – Sakač Erna Izbor lekcija

 


Matematika

Prva godina Linearna jednačina
Talesova teorema
Druga godina Eksponencijalna funkcija
Grafik funkcije sinus
Grafik stepene funkcije
Logaritamska funkcija I
Trigonometrijski krug
Treća godina Jednačina elipse
Kupa
Obrtna tela
Površina lopte i njenih delova
Valjak
Zapremina lopte i njenih delova
Zarubljena kupa
Četvrta godina Kubatura I
Kvadratura