Učešće naše škole u programu „Jednaki u nenasilju 2“

Posted on Posted in Veronauka

ETŠ „ Mihajlo Pupin “je aktivno uzela učešće u programu „Jednaki u nenasilju 2“ jer ovaj program želi da predupredi probleme sa kojima se mladi susreću, a projektnim aktivnostima delujemo na smanjenje maloletničke delikvencije, rizičnog ponašanja i diskriminacije.Projektne aktivnosti podrazumevaju direktan radioničarski rad sa decom i mladima u 10 osnovnih i 5 srednjih škola sa teritorije Grada Novog Sada.

Učenici Dramske sekcije verske nastavenaše škole pripremaju igrokaz putem kojeg želimoda utičemo na poboljšanje informisanosti mladih o vrstama nasilja , maloletničkoj delikvenciji, rizičnom ponašanju i vrstama diskriminacije kod mladih.

U izradi i realizaciji igrokaza učestvuju: David Jandrić IT31, Nikola Jeličić T46, Sara PanićT33, Nikola Borišev T43, Jelena Sačić IT31, Nađa Tur IT31, Milica Kačavenda IT32, Miroslav Čobrda IT32, Filip Šućurović IT31, Andrej Janka IT32, Sara StamenkovićIT11, Aleksa Simić IT11,Filip MirjanićIT11,Slobodan Obradović IT11, Danilo Stanić IT11, Filip Dudarin IT11, Petar Dažić IT11

Rukovodilac Dramske sekcije verske nastave: prof.Ljiljana Perišić-Bursać