Galaksija kup 2021 – Izveštaj sa takmičenja

Posted on Posted in Vesti, PiLab

Na takmičenju Galaksija kup 2021, održanom 27.03.2021. godine, našu školu su predstavljale dve ekipe, po jedna iz sekcija PiLab i Arduino. Takmičenje je održano online.

Članovi sekcije PiLab Luka Tomić (IT41), Nikola Velemir (IT32) i Marko Bijelić (IT41) sa radom Mobilni instrument za merenje kvaliteta vazduha, osvojili su 3. mesto.
Mentori: Branislav Ušan i Jovo Pavlović.

Članovi sekcije Arduino Viktor Savić (R31), Ivan Janka (R21) i Robert Žorž Lukač (R31) sa radom “UniMer” VIR – merna stanica sa osciloskopom, funkcijskim generatorom i naponskim izvorom, osvojili su 6. mesto.
Mentor: Novica Gutović, dipl. inž. elektrotehnike, predmetni nastavnik.