Обавештење – Приручници за полагање матурског испита за образовне профиле

Posted on Leave a commentPosted in Матурски и завршни ипити

Електротехничар телекомуникација
Електротехничар за електронику на возилима
Електротехничар информационих технологија
Техничар мехатронике
Администратор рачунарских мрежа
Електротехничар мултимедија
Електричар
Електромонтер мрежа и постројења
Сервисер термичких и расхладних уређаја
Монтер телекомуникационих мрежа
Електротехничар енергетике
Електротехничар рачунара
Електротехничар мултимедија (мађарски језик)

Општа обавештења

Posted on Leave a commentPosted in Матурски и завршни ипити

Матурски испит за образовне профиле:

 • Електротехничар електронике
 • Електротехничар аутоматике
 • Електротехничар процесног управљања
 • Електротехничар за термичке и расхладне уређаје

Састоји се из три дела:

 1. Српски језик и књижевност
 2. Матурски практичан рад
 3. Изборни предмет

Матурски испит за образовне профиле:

 • Електротехничар рачунара
 • Електротехничар енергетике
 • Електротехничар телекомуникација
 • Електротехничар за електронику на возилима
 • Електротехничар информационих технологија
 • Техничар мехатронике
 • Администратор рачунарских мрежа
 • Електротехничар мултимедија
 • Електротехничар мултимедије – мађарски језик

Састоји се из три дела:

 1. Српски језик и књижевност/Мађарски језик и књижевност
 2. Матурски практичан рад
 3. Тест стручно – теоријских знања

Завршни испит за образовни профил – дуално:

 • Електричар
  • У оквиру завршног испита ученик извршава два радна задатка
 • Електромонтер мрежа и постројења
  • У оквиру завршног испита ученик извршава један радни задатак

 


Завршни испит за образовни профил:

 • Монтер телекомуникационих мрежа
  • У оквиру завршног испита ученик извршава један радни задатак
 • Сервисер термичких и расхладних уређаја
  • У оквиру завршног испита ученик извршава један радни задатак

 

Матура – Образовни профили – Школска 2023/2024.

Posted on Leave a commentPosted in Матурски и завршни ипити

Страница је у фази припреме

Електротехничар рачунара

Електротехничар енергетике

Електротехничар електронике

Електротехничар аутоматике

Електротехничар мултимедија

Електротехничар процесног управљања

Електротехничар за термичке и расхладне уређаје

Електротехничар телекомуникација

Електротехничар за електронику на возилима

Електротехничар информационих технологија

Техничар мехатронике

Електричар

Монтер телекомуникационих мрежа

Сервисер термичких и расхладних уређаја

Електромонтер мрежа и постројења

Администратор рачунарских мрежа

Електротехничар мултимедија – мађарски језик

 

Матура – Образовни профили – Школска 2022/2023.

Posted on Leave a commentPosted in Матурски и завршни ипити

Електротехничар рачунара

Електротехничар енергетике

Електротехничар електронике

Електротехничар аутоматике

Електротехничар мултимедија

Електротехничар процесног управљања

Електротехничар за термичке и расхладне уређаје

Електротехничар телекомуникација

Електротехничар за електронику на возилима

Електротехничар информационих технологија

Техничар мехатронике

Електричар

Монтер телекомуникационих мрежа

Механичар за термички и расхладне уређаје

Администратор рачунарских мрежа

Електротехничар мултимедија – мађарски језик