Јавна набавка – ЈН МВ 04/2020 – Молерско фарбарски радови

Posted on Leave a commentPosted in Вести, Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за јавну набавку у отвореном поступку – ЈН МВ 04/2020 – МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

ЈН ОП 01/2020 – Осигурање имовине и лица

Posted on Leave a commentPosted in Вести, Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за јавну набавку у отвореном поступку – ЈН ОП 01/2020 – Осигурање имовине и лица

ЈНМВ 07/2019 – Набавка средстава за одржавање хигијене

Posted on Leave a commentPosted in Вести, Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за јавну набавку мале вредности – ЈНМВ 07/2019 – Набавка средстава за одржавање хигијене.

ЈН ОП 03/2019 – Отклањање недостатака на разводним орманима

Posted on Leave a commentPosted in Вести, Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за јавну набавку – ЈН ОП 03/2019 – ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА НА РАЗВОДНИМ ОРМАНИМА.

ЈНМВ 06/2019 – Набавка метеријала за наставу

Posted on Leave a commentPosted in Вести, Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за јавну набавку мале вредности – ЈНМВ 06/2019 – Набавка метеријала за наставу.

ЈНМВ 05/2019 – Израда пројекта на ревитализацији фасаде

Posted on Leave a commentPosted in Вести, Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за јавну набавку у отвореном поступку број ЈНМВ 05/2019 – Израда пројекта на ревитализацији фасаде

ЈН ОП 02/2019 – Санација дела крила уз Школску улицу – улазни хол, кантина и санитарни чвор

Posted on Leave a commentPosted in Вести, Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за јавну набавку у отвореном поступку број ЈН ОП 02/2019Санација дела крила уз Школску улицу – улазни хол, кантина и санитарни чвор 

ЈНМВ 04/2019 – Услуге поправке и одржавања опреме

Posted on Leave a commentPosted in Вести, Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за јавну набавку у отвореном поступку број ЈНМВ 04/2019 – Услуге поправке и одржавања опреме

Јавна набавка мале вредности – ЈНМВ 03-1/2019 – Реконструкција фискултурне сале са пратећим просторијама

Posted on Leave a commentPosted in Вести, Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за јавну набавку у отвореном поступку број ЈНМВ 03-1/2019 – Реконструкција фискултурне сале са пратећим просторијама

Јавна набавка мале вредности – ЈНМВ 02/2019 – Набавка средстава за одржавање хигијенеу

Posted on Leave a commentPosted in Вести, Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за јавну набавку у отвореном поступку број ЈНМВ 02/2019 – Набавка средстава за одржавање хигијене