Realizovani projekti

Posted on Leave a commentPosted in Poslovne usluge

Elektrotehnička škola „Mihajlo Pupin“ do sada je izvodila radove na sledećim značajnijim objektima:
1. El. mreža u vikend naselju Banoštor
2. El. mreža i el. instalacija u omladinskom kampu „Letenka“
3. El. instalacije na poljoprivrednom dobru „Kamendin“
4. Osvetljenje košarkaškog igrališta „Partizan“ u Novom Sadu
5. Osvetljenje rukometnog igrališta „Radnički“ u Novom Sadu
6. Montaža agregatne instalacije i agregata u školi „Vuk Karadžić“
7. Montaža agregata u više obdaništa
8. El. instalacije u više srednjih škola u Novom Sadu (Građevinska, Medicinska i Hemijska)
9. El. instalacije Doma kulture u Veterniku
10. El. instalacije stambenih zgrada na Bistrici (graditelj „Budućnost“)
11. El. instalacije stambenog objekta u ulici Kornelija Stankovića (graditelj „Budućnost“)
12. El. instalacije sportskog objekta Balon Hale u ulici Futoška 17 (graditelj Italijanska firma)
13. Gromobranska instalacija stambenog objekta u ulici Laze Lazarevića
14. Izrada komandnih ormana za farme (firma „VOS Žabalj“-izvoz za Kinu)
15. Izrada komandnih ormana za radne mašine (firma „Pobeda“)
16. Montaža klima uređaja

Spisak firmi koje su koristile usluge premotavanja elektromotora, alternatora, bušilica, brusilica, elektromagneta i transformatora:
1. DP „Stan“
2. DP „Gras“
3. Karlovačka ciglana „Stražilovo“
4. „Elektroistok“
5. „Bolnica“ Novi Sad
6. „Pobeda“
7. „Novitet“
8. JP „Spens“
9. JP „Skloništa“
Škola je bila 35 godina zvaničan servis „Elektrokovine“ iz Maribora
Ispitivanja i pregled instalacija su vršeni na sledećim važnijim objektima, za potrebe sledećih firmi:
1. Stambena zgrada u ulici Dragiše Brašovana 8, Novi Sad (JKP „Stan“)
2. EPS „Elektrovojvodina“
3. Stambena zgrada u ulici Alekse Šantića 56-58, Novi Sad („Zoned građevinar“)
4. „Mediteks“ pogon u Stepanovićevu
5. Osnovna škola „Nikola Tesla“, Novi Sad
6. Sportski objekat-balon sala (Sport-Kej)
7. Osnovna škola „Isidora Sekulić“, Šajkaš
8. Osnovna škola „Sever Đukić“, Bečej (EPS „Elektrovojvodina“ održavanje i usluge)
9. Medicinska škola „7 april“, Novi Sad
10. DD „Agrohem“ (Volt Sistem)
11. Stambeno poslovna zgrada u ulici Laze Lazarevića 9, Novi Sad

Uslužne delatnosti

Posted on Leave a commentPosted in Poslovne usluge

MINISTARSTVO ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE pri vladi Republike Srbije donelo je odluku u vidu rešenja Broj:162-00-67/2001-04-1od 23.10.2002.godine u Beogradu i to:
REŠENJE
1. DAJE SE OVLAŠĆENJE da Elektrotehnička škola „Mihajlo Pupin“, Novi Sad, ul.Futoška br.17, vrši preglede i ispitivanja novih, odnosno rekonstruisanih električnih i gromobranskih instalacija. [izvod iz teksta]
– izrada proizvoda i vršenje usluga trećim licima u okviru obrazovnog i proizvodnog rada učenika, nastavnika, saradnika i proizvodnih radnika u radionicama škole, kao i na terenu a na osnovu programa vaspitno-obrazovnog rada
– šifra delatnosti 45310: postavljanje električnih instalacija i opreme
– šifra delatnosti 45320: izolacioni radovi
– šifra delatnosti 50200: održavanje i opravka motornih vozila
– šifra delatnosti 52721: opravka radio i televizijskih aparata
– šifra delatnosti 52722: opravka drugih aparata u domaćinstvu
– šifra delatnosti 72100: pružanje saveta u vezi kompjuterske opreme
– šifra delatnosti 72200: pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa
– šifra delatnosti 72300: obrada podataka
– šifra delatnosti 72400: izrada baze podataka
– šifra delatnosti 72500: održavanje i opravka kancelarijskih, računarskih i računskih mašina
– šifra delatnosti 74202: projektovanje građevinskih i drugih objekata
– šifra delatnosti 74203: inženjering
– pravljenje standardnih rastvora za titraciju

 

Opšta ponuda

Posted on Leave a commentPosted in Poslovne usluge

Elektrotehnička škola „Mihajlo Pupin“ poseduje školske radionice, osposobljene za izvođenje radova u elektrotehničkoj struci. U radionicama su zaposlena četiri diplomirana inženjera elektrotehnike, trinaest inženjera elektrotehnike i pet radnika sa petim stepenom obrazovanja.

Škola je registrovana da vrši sledeće usluge:

•    izrada razvodnih i komandnih ormana

•    izrada vazdušnih i kablovskih mreža

•    izrada električnih instalacija

•    izrada elektromotornih instalacija

•    izrada instalacija interfona i video nadzora

•    održavanje električnog osvetljenja

•    održavanje termičkih i rashladnih uređaja

•    premotavanje elektromotora, alternatora, usisivača, bušilica, brusilica, elektromagneta i transformatora

•    opravke mlinova za kafu, kafematika i ledomata

•    pregled i ispitivanje novih, odnosno rekonstruisanih električnih i gromobranskih instalacija

•    izrada učila i nastavnih sredstava, održavanje grafoskopa