Elektrotehničar za elektroniku na vozilima

Posted on Leave a commentPosted in Četvrti stepen

Obrazovni profil nastao kao logična posledica sve bržeg razvoja nauke i tehnike uopšte, a time i automobilske industrije kao jedne od grana u stalnoj i sve većoj ekspanziji.

Osnovna ideja u realizaciji nastavnog plana i programa jeste najuža povezanost teorije i prakse, naučnih dostignuća i tehnologije izrade, mehanike i elektrotehnike. Vođena takvim ciljevima, pojavila se nova naučna disciplina-mehatronika! Mehatronika objedinjuje, najjednostavnije rečeno, elektrotehniku i mehaniku, što je iz mnogo razloga od fundamentalnog značaja u poljima robotike, industrije automobila, industrijske proizvodnje uopšte, servisiranja i popravki uređaja i sistema.

Učenik koji se odluči za ovaj četvorogodišnji smer može očekivati sasvim nov pristup u izvođenju nastave. Ona je koncipirana u modularnom sadržaju stručnih i uže-obrazovnih predmeta, što predstavlja rad na teoretskom i praktičnom usavršavanju po logičkim celinama-modulima ,a to po iskustvu razvijenijih zemalja koje po ovom sistemu uveliko rade, dovodi do lakšeg savladavanja gradiva, ono ostaje dugotrajnije upamćeno. Sem toga, najbitniji napredak u uvođenju ovakve koncepcije nastave jeste što se pred učenika i nastavnika postavljaju ciljevi i ishodi diktirani tržištem koje se neprekidno menja. Posledica toga je, da se na jedan nov i fleksibilan način dolazi do tih ciljeva raznim putevima koji se po potrebi mogu korigovati i prilagođavati datom trenutku i trenutnim uslovima.

Vođeni ovim činjenicama, organizujemo nastavu iz opšte-obrazovanih, opšte-stručnih i stručnih predmeta, a učenicima je omogućeno i da sami odaberu neke od ponuđenih izbornih predmeta prema svojim sklonostima. Suštinska znanja se stiču iz tri stručna predmeta: Osnove mašinstva (I godina), Motori SUS i motorna vozila (II i III godina) i Električni i elektronski sistemi na vozilima (II, III i IV godina). Praktična nastava se izvodi u specijalizovanoj školskoj radionici koja poseduje potreban alat, merne i dijagnostičke uređaje na savremenom dizel i benziskom automobilu, u toku druge godine jednom nedeljno a u trećoj i četvrtoj godini se nedeljno dodaje i jedan radni dan u servisu. Po završetku četvrte godine organizuje se maturski ispit koji se sastoji iz pismenog zadatka iz Srpskog jezika i književnosti, pismenog ispita teorijskog dela iz predmeta Motori SUS i Elektronski sistemi na vozilima i konačno, praktičnog dela ispita u kojem učenik radi tri zadatka iz tri različite kompetencije.

ELEKTROTEHNIČAR RTV TEHNIKE

Posted on Leave a commentPosted in Četvrti stepen

Osnovni cilj smera elektrotehničar RTV tehnike jeste da učenici steknu osnovna znanja iz oblasti audio i video tehnike i multimedija i da ta znanja primene u praksi. Svi stručni predmeti sastoje iz tri dela: teorije, laboratorijskih vežbi i praktične nastave. Nastavne teme koje se obrađuju na časovima teorije dodatno se utvrđuju na laboratorijskim vežbama a stečeno znanje se praktično primenjuje u RTV servisima i televizijskim studijima.

Iz oblasti audio tehnike obrađuju se teme kao što su: mikrofoni, zvučnici, slušalice, ozvučavanje, načini snimanja zvuka, audio pojačavači, studijska tehnika, CD plejer…. Laboratorijske vežbe se odrađuju u opremljenim laboratorijama,  savremenim mernim instrumentima i alatima (oscoloskopima, frekvencmetrima, digitalnim unimer-ma, analizatorima spektra itd.) i odgovarajućim maketama i uređajima. Iz oblasti video tehnike obrađuju se teme kao što su : radio i TV prijemnik, video-rekorder, digitalne kamere, telekino, TV studio, video režija, satelitska i kablovska televizija, reportažna kola, video nadzor. Laboratorijske vežbe se, kao i u audio tehnici, obavljaju u dobro opremljenim laboratorijama sa savremenim mernim instrumentima i uređajima.

Iz oblasti multimedija učenici će steći osnovna znanja i sposobnosti za primenu  savremenih softverskih alata za kreiranje animacija i obradu video signala, izradu WEB stranica na internetu. Vežbe se obavljaju na računarima uz primenu digitalnih foto aparata i kamera.

Praktična nastava se u prve dve godine obavlja u školi gde će učenici naučiti sve o izradi štampanih pločica,primeni lemilica,vakuum pumpica i ostalih elektronskih alatki.U trećoj i četvrtoj godini praktična nastava se obavlja u servisima i TV studijima gde učenici primenjuju  znanje stečeno u školi.

Pored svega navedenog,nastavnim planom i programom predviđeno je sticanje znanja iz oblasti računara i telekomunikacija što omogućava širok spektar zanimanja i povećava mogućnost zapošljavanja.

Kako da popravim moj radio i TV prijemnik? Kako da poravim moju muzičku liniju,DVD plejer? Kako radi digitalna kamera? Kako funkcionišu TV i tonski studio? Kako se ozvučavaju dvorane,koncerti..? Kako fukcioniše satelitska i kablovska TV? Kako se postavljaju sigurnosne kamere? Kako da pravim animacije,obrađujem fotografije i filmove?  Kako se kreira Web stranica na internetu?

Sve ovo možeš da naučiš na smeru elektrotehničar RTV tehnike!!!