Autoelektričar

Posted on Leave a commentPosted in Treći stepen

U dvadesetom veku auto industrija je doživela nagli rast u celom svetu. Ma koliko da se automobil (uopšte motorna vozila), zahvaljujući mnogim pronalascima i usavršavanjima, menjao iz godine u godinu, ipak koncepcija motora elektroinstalacija za paljenje , startovanje i punjenje, zatim mehanizmi za pripremu i dovod goriva, za upravljanje, razvod snage, kočenje, hlađenje i podmazivanje, nisu prtetrpeli znatne izmene. Posao autoelektričara koji su održavali ’’ klasična’’ vozila bio je relativno jednostavan, iz razloga što  se  električna instalacija satojala od ’’samo’’ nekoliko delova: akumulatora kao izvora električne energije,  par osigurača i prekidača, elektropokretača, jednostavnog sistema za paljenje, generatora za punjenje akumulatora i, naravno, svetla na samom vozilu.

Razvoj elektronike i informacione tehnike omogućio je znatnu modernizaciju automobilske industruje. U automobilima, kamionima, poljoprivrednim vozilima koji se danas proizvode, koriste se motori čijim se radom upravlja  preko ’’malih’’ računara. U zavisnosti od vrste motora i proizvođača postoje razni sistemi za ’’upravljanje ’’ motorima. U današnje vreme poznajemo sisteme za startovanje i punjenje, sisteme za paljenje, sisteme za ubrizgavanje goriva, izduvne sisteme, sisteme za hlađenje motora, sisteme za podmazivanje motora, sisteme za upravljanje vozilom, sisteme za kočenje vozila, sisteme za hlađenje unutrašnjosti vozila, sisteme za bezbednost putnika (airbag). U zadnje vreme se naglo razvijaju sistemi za sprečavanje krađe vozila (od običnih alarmnih uređaja do sistema za praćenje vozila preko satelita), sistemi za satelitsku navigaciju vozila, sistemi koji su nadležni za bezbednu vožnju u saobraćaju itd.

Nafte na svetskom tržištu je sve manje, iz tog razloga  se traga za drugim izvorima energije: hemijska sunčeva, bio itd. Bez obzira na upotrebljeni izvor energije, pogonski motori i razni sistemi upravljanja na vozilima budućnosti su električni. Koliko god konstruktori i inženjeri nastoje da naprave što pouzdanije vozilo, u čemu imaju dosta uspeha mora se priznati, ipak kvar je još uvek moguć i kod najnovijih tipova vozila.

Autoelektričari današnjice moraju ovladati znanjima ne samo iz elektrotehnike, već i iz osnova mehanike motora, elektronike, automatike i računarske tehnike. Kvarovi na modernim vozilima se pronalaze pomoću računara a otklanjanje kvarova se vrši pomoću specijalnih alata i uređaja.

Zbog stalnog razvoja novih sistema na vozilima majstor – autoelektričar se mora neprekidno usavršavati u znanju.

Posao autoelektričara je veoma ozbiljan i odgovoran: od njegovog rada zavisi bezbednost vozila i  učesnika u saobraćaju.

Školovanje traje tri godine u savremenim kabinetima i radionicama škole. Praktično znanje se usavršava tokom školovanja u renomiranim autoelektričarskim radionicama. Na kraju treće godine se posle položenog završnog ispita dobija zvanje: Autoelektričar.

Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje

Posted on Leave a commentPosted in Treći stepen

Na smeru rashladne i termo tehnike možete steći obrazovanje i praktična znanja  iz oblasti  koja je danas najpribližnija  svakom čoveku kao korisniku uređaja koji nam olakšavaju svakodnevni život.

Uz kvalitetan i visokoobrazovani kadar te nastavnike praktične nastave sa višegodišnjim  praktičnim iskustvima u školi i radu na terenu  u realnim radnim uslovima,  ovo zanimanje u sklopu trogodišnjeg obrazovanja daje punu praktičnu osposobljenost  za rad sa svim vrstama termičkih i rashladnih uređaja te kako mogućnost zaposlenja u manjim firmama na poslovima održavanja sistema i kućnih uređaja tako i u industriji i manjim fabrikama na postavljanju i održavanju  većih sistema tipa hladnjače ,klima sistema poslovnih objekata ,mega marketa i sl.

Garancija sigurnog osposobljavanja za ovu delatnost je rad u školi u nedeljnom fondu od 2 časa u prvoj do 12 časova u drugoj i trćoj godini školovanja, 90 časaova godišnje u firmama sa velikim rashladnim sistemima i mogućnost obavljanja prakse jednom nedeljno u trećoj godini u privatnim servisima te rad na terenu (jedan đak jedan serviser).

Najčešći način nalaženja zaposlenja odmah po završetku srednje škole upravo i jeste  putem privatnih servisa u kojima  đaci u zajedničkom radu sa  serviserima iskazuju svoje maksimalne radne sposobnosti te ih servisi zadržavaju kao svoje buduće radnike. Ovo nikako ne znači da je potisnuta mogućnost nastavka školovanja koje se putem vanrednog školovanja u našoj školi može završiti sa četvrtim i petim stepenom stručnosti.Ukoliko se ukaže interes (dobar uspeh učenika ) prohodnost ka višim školama tehničkih usmerenja je takođe moguća bez dodatnih ispita,a po bodovnom sistemu željene škole.

Prednost trećeg stepena  u ovom usmerenju je  što  dak po završetku  školovanja može  naći posao  u gotovo bilo kojoj oblasti elektro struke (instalater, automatičar, klimatizer na vozilima, malim i velikim rashladnim sistemima, termičar, varilac) zbog  sveobuhvatnosti nastavnog programa i rada koji se najčešće prilagođava  uslovima na terenu, te razvija kreativne i radne sposobnosti,a zbog neprekidnog usavršavanja i redizajniranja aparata u domaćinstvu .

Elektromehaničar za mašine i opremu

Posted on Leave a commentPosted in Treći stepen

Električne mašine sa svojom pripadajućom opremom zauzimaju sve više mesta. U našim domovima, industriji i u ostalim oblastima našeg života. Kao i svaki tehnički uređaj, zahtevaju redovna održavanja kao i popravke usled kvara, a za to je zadužen elektromehaničar za mašine i opremu.

Upisom na ovaj smer, u prvoj godini školovanja koja je ista za sve trogodišnje profile, dobijaju se pored opštih predmeta i osnovna znanja iz osnova elektrotehnike. Na drugoj godini stiču se osnovna znanja iz elektronike i električnih merenja, neophodna za održavanje i popravku savremenih elektronskih aparata i opreme, kao i predmeti električna oprema i električne mašine sa tehnologijom izrade.  U trećoj godini nastavlja se izučavanje predmeta električne mašine, zajedno sa elektromotornim pogonom. Sva teorijska znanja, posebno iz oblasti električnih mašina, mogu se proveriti i proširiti na časovima praktične nastave. Predmet praktična nastava je posebno interesantan na drugoj i trećoj godini, dva dana u toku radne nedelje. Može se po sopstvenom izboru obavljati u školskoj radionici ili se može izvoditi u odgovarajućim servisima ili industriji.  U drugoj i trećoj godini obavlja se i blok praksa u pojedinim preduzećima, u trajanju od dve ili tri radne nedelje.

Nakon treće godine polaže se završni ispit, gde učenik kroz izradu praktičnog rada pokazuje svoju kreativnost i samostalnost.
Nakon završenog trogodišnjeg školovanja učenik postaje sposoban za samostalno obavljanje posla u struci.  Nastavak školovanja moguć je na nekoj od viših škola.

Ako volite popravke, tehniku, ako imate vešte prste i kreativnost, ovo je pravi smer za Vas!

Elektroinstalater

Posted on Leave a commentPosted in Treći stepen

Praiskonski nagon i želja čoveka je da gradi, a savremene gradnje nema bez električnih instalacija.

Izgradnja objekata počev od kuće i stambene zgrade, pa do najsavremenijih fabrika i luksuznih hotela ne može se zamisliti bez ove struke.

Naša zemlja je već zakoračila u tranziciju-privatizaciju i postaje sve više sastavni deo razvijenog sveta što otvara široke mogućnosti za zapošljavanje stručnjaka profila-elektroinstalatera.

Brz razvoj tehnike i tehnologije, sve veći zahtevi poslodavaca i korisnika  stvaraju sigurnu perspektivu za zapošljavanje ovog profila zanimanja i otvaraju mogućnosti inventivnosti svakog takvog stručnjaka koji usvoji sva znanja koja će činiti osnovu, a koju zasigurno može najkvalitetnije da pruži elektrotehnička škola “Mihajlo Pupin“. Bazu za uspešno bavljenje ovim zanimanjem daće svakako smer energetike jer je energetika uslov i najbitnija grana svake privrede.

U monumentalnoj građevini koja ponosno nosi ime Mihajla Pupina radi blizu 200 visoko obrazovanih stručnjaka koji permanentno prate razvoj novih tehnika i tehnologija i isto prenose svojim učenicima kroz kvalitetnu teorijsku nastavu, vežbe u opremljenim kabinetima, praksu u uspešnim preduzećima i radionicama u zemlji i inostranstvu.

Pitate se šta će to da radi elektrotehničar energetike i elektroinstalater?

Energetika, elektrane, projektovanje na svim nivoima! Zamislite da ste vi deo tima koji omogućava najbitnije i najvitalnije sfere savremenog života! Elektroinstalateri i energetičari su nezaobilazna zanimanja  u proizvodnji električne energije u velikim pogonima, a posebno u alternativnim (solarne elektrane, vetrenjače…). Možete li se videti kako projektujete osvetljenja velelepnih arhitektonskih dostignuća, trgova, stadiona, mostova, bulevara, ulica i uličica i svih znanih i neznanih kutaka?!
Ovo je samo mali deo onoga što možete da učinite,izgradite, osvetlite,a mogućnosti su velike onoliko koliko vi želite !!

Monter telekomunikacionih mreža

Posted on Leave a commentPosted in Treći stepen

Monter telekomunikacionih mreža je obrazovni profil koji traje tri godine. Kroz ovo zanimanje učenici se obučavaju za postavljanje i održavanje telekomunikacionih i telefonskih mreža i veza.

Stručni predmeti se izučavaju u II i III godini. U II i III godini se izučava predmet Kablovske i vazdušne TK linije. Izučavaju se optički kablovi, njihova konstrukcija, polaganje, pronalaženje mesta i otklanjanje smetnji na optičkom kablu.

Predmeti Telekomunikacioni sistemi i Telekomunikacione istalacije izučavaju se u trećoj godini. U okviru predmeta Telekomunikacioni sistemi učenici stiču znanje o telefonskim i telegrafskim sistemima. Zanimljiva je obrada automatskog telefonskog aparata, njegovih delova i funkcija, kao i novčanog i mobilnog aparata. Pošto digitalni signali predstavljaju osnovu današnje telefonije, obrađuje se i digitalizacija govornog signala, stvaranje PCM signala, kao i njegovo multipleksiranje. Takođe se obrađuju i centrale u telefonskoj mreži, njihovi delovi i funkcije.

Predmet Telekomunikacijske instalacije se bavi antenskim sistemom, vrstama i parametrima antena. U okviru računarskih mreža obrađuje se lokalna mreža, njihova topologija, izbor kablova, konektora  za realizaciju date mreže. Obrađuju se konkretni primeri projektovanja računarske mreže. Takođe učenik se osposobljava za izvođenje interfonskog sistema u kućnom ili poslovnom objektu, kao i protivpožarnog i alarmnog sistema.

Praktična nastava se izučava sve tri godine. Učenici se upoznaju sa merama zaštite na radu i rukovanjem priborom i alatima iz dobro opremljene radionice. Osposobljavaju se za montažu samonosivih kablova, njihovo nastavljanje, završavanje, obrađivanje, kao i postavljanje vazdušnih PTT kablova na uporišta. U zadatak montera TT mreža spada i uspostavljanje računarske instalacije. Radi se o lokalnoj računarskoj mreži i kablovima koji se u njoj koriste. Izrađuje se instalacija protivpožarnog sistema, interfonskog sistema, telefonske kućne centrale, kao i ispitivanje i otklanjanje smetnji na automatskom telefonskom aparatu. U okviru praktične nastave u drugoj i trećoj godini učenici tri nedelje provedu na praksi u pošti, gde bliže upoznaju prirodu svog zanimanja i budućeg rada.